ND 3553
UNIK 50 (NOVEDAD)
N/A
560 x 510 x 200mm
Tây Ban Nha

Chậu rửa 1 hố âm bàn KT 560 x 510 x 200mm

  • Kích thước: 440 x 440mm
  • Chất liệu Inox
  • Độ sâu hố chậu: 200mm
  • Rốn xả lớn 3 1/2’’
  • Hệ thống chống tràn
  • Đáy chống ồn
  • Phụ kiện đi kèm: Bộ Siphon
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan