ND 7277
MIRAGE WH
N/A
900 x 500 x 1035mm
Nhập khẩu từ Tây Ban Nha

Máy hút mùi treo tường KT 900 x 500 x 1035mm

Máy hút mùi treo tường
KT 900 x 500 x 1035mm
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan

ISLA SOL
ND 8375
ISLA MIRAGE 900
ND 8394 / 8419
ISLA ARCO BK
ND 7279
ISLA CUBE
ND 7972
SCALA 900
ND 7674
PLAZA 700
ND 8378 / 7339
PLAZA 900
ND 8377 / 7329
MIRAGE WH
ND 7277
CONFORT INOX
ND 1809
EXTENDER BK
ND 1733
EXTENDER WH
ND 1732 / 1714
EXTENDER 600
ND 1700 / 1740
EXTENDER 700
ND 1699 / 1744