ND 2072
DECOR 745 DT AC BK
N/A
43L
Nhập khẩu từ Tây Ban Nha

Dung tích 43L 6 chức năng

Dung tích 43L
6 chức năng
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan