ROYAL COMMBATH

ROYAL COMMBATH được hình thành bởi 2 từ "Communication" (giao tiếp) và "Bathroom" (phòng tắm). Nghĩa là không gian phòng tắm của Royal là nơi mọi người có thể giao tiếp với phòng tắm của họ.
Bàn cầu / tủ / gương...
Bàn cầu / tủ / gương Royal Commbath 2
Chậu rửa Royal Commbath 2
Chậu rửa Royal Commbath 2
Sen tắm Royal Commbath 2
Sen tắm Royal Commbath 2
Tủ / Gương Royal Commbath...
Tủ / Gương Royal Commbath 1
Bàn cầu Royal Commbath 1
Bàn cầu Royal Commbath 1
Chậu rửa Royal Commbath...
Chậu rửa Royal Commbath Loại 1 B
Chậu rửa Royal Commbath...
Chậu rửa Royal Commbath Loại 1 A
Sen cây Royal Commbath 1
Sen cây Royal Commbath 1