Sen cây Royal Commbath 1
Sen cây Royal Commbath 1
N/A

Điều khiển từ xa, ngăn tủ, nguồn cấp nước ngắt tự động, tay sen -

- Điều khiển từ xa

- Ngăn tủ

- Nguồn cấp nước ngắt tự động

- Tay sen
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan