ND 3941
R 46
N/A
520 x 590 x 67mm
Tây Ban Nha

Bếp điện 4 vùng nấu KT 520 x 590 x 67mm

 • 4 vùng nấu:
  • 1 vùng high light O21cm x 2,3kw 
  • 1 vùng high light O18cm x 1,8kw
  • 2 vùng high light O14cm x 1,8kw
 • Điều khiển cảm ứng chạm
 • Chức năng tự ngắt, khóa an toàn 
 • Bộ định thời gian hoạt động (0-99 phút)
 • Chức năng cảnh báo nhiệt dôi dư 
 • Tổng công suất 6,5kw 
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan