ND 3964
V 41 B
N/A
41 chai
Nhập khẩu từ Tây Ban Nha

Dung tích chứa 41 chai Công suất 275W

Dung tích chứa 41 chai
Công suất 275W
Số ký tự được gõ là 250
Share Button

Sản phẩm liên quan