1. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty CP Hanel Mirolin tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh doanh đại lý gạch ốp lát, nam từ 25 - 35 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Làm việc tại Hà Nội. (T8/2019)

2. Nhân viên IT

Cty CP Mirolin tuyển dụng vị trí Nhân viên IT, nam từ 22 - 30 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Làm việc tại Mỹ Đình, Hà Nội.

3. Lao động phổ thông

Cty CP Mirolin tuyển dụng vị trí Lao động phổ thông, nam từ 25 - 40 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Làm việc tại Hà Nội.

4. Nhân viên kỹ thuật

Cty CP Mirolin tuyển dụng vị trí Nhân viên kỹ thuật, nam từ 30 - 40 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Làm việc tại Hà Nội.

5. Chi nhánh Mirolin Miền Nam tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Chi nhánh Mirolin Miền Nam tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại TP. HCM

6. Trường phòng Kinh doanh Thiết bị phòng tắm, gạch ốp lát

Cty CP Mirolin tuyển dụng vị trí Trường phòng Kinh doanh Thiết bị phòng tắm, gạch ốp lát, nam từ 30 - 40 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Làm việc tại Hà Nội.

7. Nhân viên Kinh doanh đại lý thiết bị phòng tắm, gạch ốp lát

Cty CP Mirolin tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh doanh đại lý thiết bị phòng tắm, gạch ốp lát, nam từ 25 - 30 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Làm việc tại Hà Nội.