Tuyển dụng nhân viên

1. TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN KINH DOANH

Công ty CP Hanel Mirolin tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh doanh đại lý gạch ốp lát, nam từ 25 - 35 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Làm việc tại Hà Nội. (T8/2019)

2. Nhân viên IT

Cty CP Mirolin tuyển dụng vị trí Nhân viên IT, nam từ 22 - 30 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Làm việc tại Mỹ Đình, Hà Nội.

3. Lao động phổ thông

Cty CP Mirolin tuyển dụng vị trí Lao động phổ thông, nam từ 25 - 40 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Làm việc tại Hà Nội.

4. Nhân viên kỹ thuật

Cty CP Mirolin tuyển dụng vị trí Nhân viên kỹ thuật, nam từ 30 - 40 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Làm việc tại Hà Nội.

5. Chi nhánh Mirolin Miền Nam tuyển dụng Nhân viên kinh doanh

Chi nhánh Mirolin Miền Nam tuyển dụng Nhân viên kinh doanh tại TP. HCM

6. Trưởng phòng Kinh doanh Dự án

Mirolin tuyển dụng 1 vị trí trưởng phòng kinh doanh Dự án, nam từ 30 - 40 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Hạn nộp hồ sơ 1/8/2015. Ưu tiên nộp qua email ceo@mirolin.vn

7. Trường phòng Kinh doanh Thiết bị phòng tắm, gạch ốp lát

Cty CP Mirolin tuyển dụng vị trí Trường phòng Kinh doanh Thiết bị phòng tắm, gạch ốp lát, nam từ 30 - 40 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Làm việc tại Hà Nội.

8. Kế toán trưởng

Mirolin tuyển dụng vị trí kế toán trưởng, từ 30 - 40 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Hạn nộp hồ sơ 1/8/2015. Ưu tiên nộp qua email ceo@mirolin.vn

9. Kế toán công nợ

Cty CP Mirolin tuyển dụng vị trí Kế toán công nợ, nam / nữ từ 30 - 40 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Làm việc tại Hà Nội.

10. Tuyển dụng nhân viên tìm kiếm dự án

Mirolin tuyển dụng 3 vị trí nhân viên kinh doanh tìm kiếm dự án, nam từ 20 - 35 tuổi, giao tiếp tốt. Hạn nộp hồ sơ 15/07/2015. Ưu tiên nộp qua email ceo@mirolin.vn

11. Nhân viến bán lẻ Thiết bị phòng tắm

Mirolin tuyển dụng 3 vị trí nhân viên kinh doanh, nam từ 20 - 35 tuổi, giao tiếp tốt. Hạn nộp hồ sơ 15/07/2015. Ưu tiên nộp qua email ceo@mirolin.vn

12. Nhân viến bán lẻ gạch Keraben

Mirolin tuyển dụng 3 vị trí nhân viên kinh doanh, nam từ 20 - 35 tuổi, giao tiếp tốt. Hạn nộp hồ sơ 15/07/2015. Ưu tiên nộp qua email ceo@mirolin.vn

13. Nhân viên Kinh doanh đại lý thiết bị phòng tắm, gạch ốp lát

Cty CP Mirolin tuyển dụng vị trí Nhân viên Kinh doanh đại lý thiết bị phòng tắm, gạch ốp lát, nam từ 25 - 30 tuổi, có kinh nghiệm ở vị trí tương đương. Làm việc tại Hà Nội.

14. Nhân viên bán hàng showroom thiết bị phòng tắm

Mirolin tuyển dụng 2 vị trí nhân viên showroom, làm giờ hành chính, nữ từ 20 - 28 tuổi, ngoại hình tốt. Hạn nộp hồ sơ 15/07/2015. Ưu tiên nộp qua email ceo@mirolin.vn

15. Nhân viên bán hàng showroom thiết bị bếp

Mirolin tuyển dụng 1 vị trí nhân viên showroom, làm giờ hành chính, nữ từ 20 - 28 tuổi, ngoại hình tốt. Hạn nộp hồ sơ 15/07/2015. Ưu tiên nộp qua email ceo@mirolin.vn