1. Giới thiệu về Mirolin

Được thành lập vào ngày 25 tháng 8 năm 2005, Hanel Mirolin là Công ty cung cấp VLXD hàng đầu tại Việt Nam mang đẳng cấp Quốc tế.

2. Lịch sử

Công ty Cổ phần Mirolin là công ty sản xuất và kinh doanh hàng đầu Việt Nam về các thiết bị nội thất nhà tắm cao cấp với chuỗi các showroom có quy mô, chuyên nghiệp và lớn nhất Việt Nam.

3. Tầm nhìn và sứ mệnh

Đem lại chất lượng cuộc sống ngày càng tốt hơn cho mọi thành viên trong hệ thống; đóng góp cho cộng đồng và cho xã hội bằng các sản phẩm và văn hóa Hanel Mirolin.

4. Giải thưởng

Giải thưởng Tinh Hoa Việt Nam 2008